Fores Kariyer | Konuk Yazar: Nesrin İlker Peker

Yeni Dünya Meslekleri

Fores Kariyer | Öğrenciler için Meslek Seçimi; Yetişkinler için İkinci Kariyer ve Kariyer Değişikliği Danışmanlığı

            İnsanoğlunun yerleşik düzene geçmesiyle birlikte ilerleyen yüzyıllarda sayısız meslek dalları oluşmaya başlamıştır. 1700’lü yıllara kadar mesleklerin büyük bir bölümü kas gücüne dayanıyordu. 1740 yılında su ve buhar gücü ile geliştirilen makinaların üretimde kullanılmaya başlanması ile birlikte 1.Sanayi Devremi başladı. İnsanlık tarihinde çok önemli bir dönemeci ifade etmektedir. Ardından 1800’lü yıllarda üretimin yeni teknolojiler kullanılarak seri hale getirilmesi ile 2.Sanayi Devrimi, 1960 yılı itibariyle bilgi iletişim ve bilgisayarların çok yönlü olarak teknoloji içinde yer alması ile 3.Sanayi Devrimi ve 2011 yılı ile başlayan Sanayinin dijitalleşmesi, yapay zekâ ve nesnelerin interneti 4.Sanayi Devrimi ile devam etmektedir.

            Baş döndürücü hızla devam eden bu gelişmeler hayatımızın en önemli bölümünü oluşturan mesleklere etkisi nasıl olacaktır, bizleri neler bekliyor. Her sanayi devrimi sonrası manuel yapılan ve otomatizme edilebilen mesleklerin yerini makinelere bırakması kaçınılmaz bir olaydır. Bununla birlikte yeni mesleklerin doğuşu veya kulvar değiştirmesi ile farklı bir yapıya büründüğü de kolaylıkla gözlenebilmektedir.

            Şu anda ilkokul seviyesinde olan çocuklarımız üniversite çağlarına geldiğinde halen yapılmakta olan mesleklerin %60 gibi bir bölümü artık bulunmayacak, yok olacak meslekleri şu değerlendirme ile kolayca tahmin edebilirsiniz. Eğer bir mesleğin yapılış biçimi açısından dijitaliz veya otomatizme edilebiliyor ise, yapay zekâ ile büyük verilerle bütünleştiğinde o iş yapılabiliyor ise, kas gücü yerine robotic uygulamalarla işin özü yerine getirilebiliyor ise o meslek yerini teknolojik çökümlere bırakacak demektir. Bu bizlerin özellikle ebeveynlerin gözünü korkutmamalı, insan var oldukça temel ihtiyaçları değişmeyecektir. Nelerdir bunlar? Gıda ihtiyacı, Barınma İhtiyacı, Tıbbi İhtiyaçlar, Edebiyat ve Güzel Sanatlar vb.  Giderek artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması başlı başına bir sorundur ve bu yönde birçok araştırma ve geliştirme yapılmaktadır. Gıda Mühendisliği önümüzdeki yıllarda önemi ciddi derecede artacak mesleklerdendir. Keza barınma ihtiyacı kapsamında inşaat mühendisliği, inşaat ortamında robotlar kullanılsa bile daima var olacaktır. Tıp içindeki bazı alanlar önemini yitirecek ve gidecek ancak gelişmeler gösteriyor ki yeni alanlar önümüzdeki yıllara damgasını vuracaktır. Örneğin zihin cerrahisi, kromozomla cerrahi, beyin cerrahisi, genetik. Edebiyat insanın doğasında var olan yok olması mümkün olmayan mesleklerdendir. Yapay zekaya şiir yazdırma denemeleri olsa bile insanın mağara duvarlarına çizerek başladığı güzel sanatlar daima var olacaktır.

            Yapay zekâ devriminden sonra insanın ne işe yarayacağı da çok tartışılmaktadır. 4.Sanayi devrimi ile üretim-tüketim eksenindeki insanlara ihtiyaç kalmayacağı beklenmektedir. Bu noktadan sonra insanlık kendi sınırlarını daha çok zorlamak ve aşmak zorunda kalacaktır. Polima yani birçok alanda bilgi sahibi olan, ilgi alanı geniş bir perspektife yayılmış insanlar gelecekte çok önemli rollere sahip olacaklar. Çocuklarını mızı tek bir alan yerine birden fazla disiplin ile entegre olabilen mesleklerle önellerinin açılması ve desteklenmesinde büyük yarar var.

Fores Kariyer | Öğrenciler için Meslek Seçimi; Yetişkinler için İkinci Kariyer ve Kariyer Değişikliği Danışmanlığı