Fores Kariyer | Meslek Seçiminde Çocuklarımıza Nasıl Yol Arkadaşlığı Yapabiliriz?

Ebeveynler olarak biliyoruz ki meslek öncelikle ailemizin sağlığı, güvenliği ve sürekliliği için önemli bir temel, aynı zamanda hayatımızın anlamını yüklediğimiz veya bu anlamı aradığımız kritik bir alan. Biz mesleklerimizi seçerken ne derece sistemli düşünüp davrandığımızdan bağımsız olarak kendi çocuklarımıza destek olabileceğimiz, onlara bu yolda yol arkadaşlığı yaparken ilke edinebileceğimiz bazı hususları paylaşmak isterim.

fores kariyer meslek seçimi

Alan ve meslek seçimi aşamasına gelmiş gençlerin hayatın bu döneminde geleceğe dair bazı sorunlar zihnini meşgul ediyor olabilir.

 • Tutkumu nasıl bulacağım?

 • Benim için doğru olan kariyer yolculuğunu nasıl başlatacağım?

 • İşgücü piyasasında neler oluyor?

 • Hangi alanda eğitim almam bana gelecekte yardımcı olur?

 • Yaptığım meslek seçimini değiştirmek zorunda kalırsam ne olur?

Bu ve benzeri sorulara yanıt bulabilmeleri için gençlere aşağıdaki 4 temel adımda konuya yaklaşabilmeleri için destek olabiliriz.

1. Kendini Tanı
2. Seçeneklerini keşfet
3. Seçeneklerin arasından senin için en uygun olanı seç
4. Eyleme geç

Kendini tanı:

Çocuğunuzun hayata dair değerleri, onu başarılı kılan güçlü yönleri, yetenekleri, öne çıkan kişilik özellikleri ve sahip olduğu kaynakları nelerdir. Bunları hatırlaması ve belki daha önce kendisi ile ilgili olarak üzerinde hiç düşünmediği konuların farkına varması için ona destek olabilirsiniz.

Çocuğunuzun bunlar üzerinde düşünmesini sağlayarak kritik olan unsurları ortaya çıkarabilmesine destek olabilmek için sadece odaklı ve etkin bir sohbet ile dahi pek çok ipucu yakalayabilirsiniz.

Sohbet esnasında şunları sormayı deneyebilirsiniz:

 • Okulda en sevdiğin konu ne. Bu konuyu sevmeni sağlayan ne?

 • ………….konusu üzerinde çalışırken bunun hangi yönü seni cezbediyor. Bu konunun seni zorladığını ve aynı zamanda geliştirdiğini düşündüğün yönü ne?

 • Bundan birkaç yıl sonrasını hayal etsen gözünde/zihninde ne canlanıyor?

 • Şu ana kadar hep yapmak istediğin ama çekindiğin için yapamadığın şeyler oldu mu?

Seçeneklerini keşfet:

Çocuğunuzun yukarıda sayılan özellikleri ile uyumlu meslekler veya alanlar neler olabilir? Bunun tespiti için çocuğunuza farklı kaynakları tanıtabilir, meslekleri araştırması için bilgi kaynaklarına başvurmasına yardımcı olabilir, diğer taraftan stajlar yapması, gönüllü çalışmalara katılması için onu yüreklendirebilirsiniz. Bu yöntem ile çocuğunuz kendi niteliklerine ve kişisel vizyonuna uygun seçenekleri tespit etmesine imkan yaratmış olacaksınız.

Meslek seçiminde her birimizin yolculuğu farklıdır. İnsanlar meslek seçimi yaparken tutku, ilham ve deneyimden etkilenerek seçimlerini şekillendirebilmekteler. Tutkumuzu yaşayabileceğimiz veya büyürken gözlemlediğimiz ve ilham aldığımız kişiler/olaylardan etkilenerek yaptığımız seçimler olduğu gibi kendi deneyimlerimiz ile çalışmaya karar verdiğimiz meslek alanları olabilir.

Seçim Yap:

Çocuğunuza anlamlı ve doyurucu bir hayat yaşamasına imkan verecek kişisel vizyonunu tanımlaması için onu düşündürecek, zihnini odaklayacak şu soruları yöneltebilirsiniz:

• Hayatta senin için önemli olan ne?
• Hangi becerilerini kullanacaksın?
• Hayat tarzın nasıl olacak?
• Maddi olarak ne kazanacaksın?
• Bu mesleğe yönelmek için nelerden vazgeçeceksin?

Her bir seçenek için bu sorular yöneltilerek seçenekler arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılmasına imkan yaratılabilecektir. Çocuğunuz eğer uzun vadeli planlama yapmak konusunda zorlanır ise daha kısa vadeli ve erişilebilir planlar yapması ve kendisine hedef belirlemesi için cesaretlendirici olabilirsiniz

Eyleme Geç:

Çocuğunuz hangi alanın ve mesleğin kendisi için uygun olduğunu belirlediğinde kendisini bugünden geleceğe bu seçimine yaklaştıracak eylem adımları belirlemesi için destek olabilirsiniz. Eylem adımları belirlenirken şunlar üzerine odaklanılabilir:

 • Yaptığım seçim için hangi üniversite/bölümü hedeflemeliyim?

 • Bu üniversite/bölümün giriş koşulları nelerdir?

 • Bu eğitimin maliyeti ne olacak?

 • Eğitim yanında beni bu mesleğe yaklaştıracak ne tür staj ve/ya gönüllü işlere başvurabilirim? (Her deneyimin çocuğa katacağı farklı faydaları olacaktır).

Bu noktadan itibaren ebeveyn olarak bizlere düşen görev uzun vadede çocuğumuzun kendisini zihninde resmetmesine yardımcı olmak, kısa ve ulaşılabilir hedefler ile bu gelecek resmine yaklaştıkça onu takdir etmek ve yolda kalması için yanında olduğumuzu hatırlatmak olacaktır.

Fores Kariyer | Öğrenciler için Meslek Seçimi; Yetişkinler için İkinci Kariyer ve Kariyer Değişikliği Danışmanlığı