Fores Kariyer | Geleceğin Meslekleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği

Fores Kariyer | Öğrenciler için Meslek Seçimi; Yetişkinler için İkinci Kariyer ve Kariyer Değişikliği Danışmanlığı

Gelecekte öne çıkacak mesleklerden birisi de Genetik Mühendisliği ya da farklı bir isimle bazı üniversitelerde Moleküler Biyoloji ve Genetik Mühendisliği. Bütün hayatın kalbinde DNA dediğimiz şey var. Herhangi bir organizmanın genetik yapısı DNA ile tanımlanır. İşte Genetik mühendisleri, hücrelerin genetik yapısını (DNA) değiştirip o organizmada bulunmayan bir veya daha fazla yeni özellik ekler. Genetik mühendisliği, organizmayı (insan, hayvan, bitki, bakteri.vb) veya organizma popülasyonunu ıslah etmek için DNA veya diğer nükleik asit moleküllerinin teknoloji yardımıyla değiştirilmesi, uyarlanması ya da yeniden yapılanması olarak da değerlendirilir. Yani bir organizmanın genetik özelliklerini geliştirmek veya değiştirmek için çalışır. Örneğin bitkilerde, patates, domates ve pirinç gibi ekinlerin dayanıklılığını, besin değerini ve büyüme oranını arttırmak için genetik mühendisleri uygulamalar gerçekleştirmektedir. Çin’de pirinç tarlalarındaki ürünün sel nedeniyle zarar görmesi ya da tümüyle kaybedilmesi ile ilgili olarak bitki patolojisi profesörü Pamela Ronald daha fazla sele dayanıklı bir pirinç tohumu geliştirmiştir.Genetik Mühendisi özetle aşağıdaki aktiviteleri yapar;
-Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar,
– Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması),
– Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür,
– Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.)
– Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getirir.
Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar), laboratuvar ortamında çalışmaktadırlar. Mesleği yapacak kişilerin buna benzer ortamlarda uzun süreler çalışmaktan keyif almaları önemlidir. Çalışma ortamı kapalı bir alandır . Kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku, kimyasal maddelerle çalışmanın getirdiği riskler içermektedir. Birlikte çalışma, sosyalleşme, hatta dikkat dağıtıcı aktivitelerin pek olamayacağı ortamlardır.
Bu mesleği yapacak kişilerin, fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı, bilimsel meraka sahip, araştırmacı, analitik, sabırlı, dikkat odaklı, sürekli okuyup kendini geliştirmeye açık profiller olması gerekir.
Çalışma alanları;
– Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda, biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde,
– İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında,
– Adli tıp ve kriminoloji laboratuvarlarında suçlu belirlenmesinde,
– Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda
Gelişmiş olan ülkelerde genetik mühendisliğine önem oldukça fazlayken gelişmekte olan ülkeler için bu durum henüz emekleme aşamasında. Türkiye’de devlettense özel sektörün istihdam olanakları açtığı bir alandır. Gerçekten araştırma yapan, projelerde yer alabilecek tutkulu mühendislerin en azından orta vadede yurt dışında çalışmayı göze almalarında fayda vardır.